Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām

Atkritumi_4

SIA "Valkas Namsaimnieks", informē, ka sakarā ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA "ZAAO" jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā "Daibe", no 2018.gada 1.augusta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 15,49EUR/m3  bez PVN.

P.S. Atvainojamies iedzīvotājiem, ka izdalītajos paziņojumos ir ieviesusies kļūda. Atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 15,49 EUR par vienu kubikmetru bez PVN.