Par mums

SIA "Valkas Namsaimnieks" apsaimniekojamās mājas

SIA "Valkas Namsaimnieks" Valkas pilsētā uz doto brīdi apsaimnieko 80 daudzdzīvokļu mājas.

Reģistrācija http://www.valkasnams.lv mājaslapā tiek nodrošināta tikai šo māju dzīvokļu īpašniekiem, to pārstāvjiem, īrniekiem, kā arī uzņēmumiem, kas piedalās iepirkuma konkursos.

IELA Mājas Nr.
Ausekļa 6, 8, 26, 28, 46, 48, 50, 52.
Domes bulvāris 1.
Fr.Roziņa 1, 3.
Kūru 9.
Latgales 3, 4, 8.
Merķeļa 13, 13a,15, 23.
Oškalna 8.
Parka 1, 2b.
Puškina 8.
Raiņa 2, 5,12, 12a, 14, 18, 42.
Rīgas 3, 5, 6, 6a, 6b, 8, 16, 18, 25a, 29, 30a, 34, 35, 40, 42, 44, 54, 90.
Rūjienas 4, 6, 8.
Semināra 2b, 3, 4, 4k, 6, 11, 17, 19.
Sēru 2
Stendera 2, 3.
Tālavas 3, 5, 6, 7, 19, 24.
Tirgus 12, 14, 16.
Varoņu 28, 30, 32, 36, 38, 40.
Viestura 1, 2, 3.

 

SIA "Valkas Namsaimnieks" dzīvojamo māju pārvaldnieki

Apsaimniekojamās mājas Mājas pārvaldnieka vārds, uzvārds Kontakttelefons

Ausekļa 6, 8; Tālavas 6, 7, 19

Raiņa 2, 5,12, 12a

Kūru 9; Latgales 3, 4, 8

Viestura 1, 2, 3;

Semināra 2b, 3, 4, 6, 11, 17, 19

Iveta Laursone 26194679
Ausekļa 28, 48, 50, 52; Fr. Roziņa 1, 3. Eiženija Jaunžeikare 29155078
Ausekļa 26 Lidija Ščerbinska 22034453
Ausekļa 46 Valdis Puriņš 27808022
Domes bulvāris 1 Māra Sičeva 29744749

Merķeļa 13a, 23; Stendera 2, 3;

Rīgas 25a, 29, 30a, 34, 35, 40, 42, 44

Maija Puķīte 26334740
Merķeļa 13 Aina Johansone 20001574
Merķeļa 15 Pēteris Gudrinieks 26450499
Rīgas 3, 5, 6, 6a, 6b, 8 Olita Užāne 22135485
Rīgas 16 Imants Langenfelds 29165853
Ausekļa 2, Raiņa 18 Jevgēņija Seņkāne 26603077
Raiņa 14 Sandra Spārberga 28604062
Rūjienas 4 Jūlija Dzene 29686109
Rūjienas 6 Rasma Ozola 20386281
Rūjienas 8 Gunda Paegle 28780400
Tālavas 3 Astra Rulle 20072420
Tālavas 5 Margarita Kronberga 26887806

Tirgus 12, 14, 16; Raiņa 42;

Puškina 8; Oškalna 8

Aija Celiha 28727524
Varoņu 28, 30, 32, 36, 38, 40 Tarass Afanasjevs 28312431

 

Uzņēmums

Rīgas iela 22 (no pagalma puses)
Rīgas iela 22 (no pagalma puses)

SIA "Valkas Namsaimnieks" ir Valkas novada domes 100% kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, siltumenerģijas pārvade.

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E-PASTS
Valdes loceklis Ivo Meļķis 64781272 ivo.melkis@valkasnams.lv
Galvenā grāmatvede Inta Burdeinaja 64781269, 26136343 inta.burdeinaja@valkasnams.lv
Grāmatvede Alda Valtiņa 64781271, 25443317 alda.valtina@valkasnams.lv
Īres grāmatvede Silva Ioos 64781271, 25443317 silva.ioos@valkasnams.lv
Kasiere Vita Aumeistere 64781275 vita.aumeistere@valkasnams.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Andris Graudiņš 26546111  
Remontdarbu dispečere Valentīna Gavriloviča 29426197 valentina.gavrilovica@valkasnams.lv
Juriskonsulte Ilona Biseniece 64781269 ilona.biseniece@valkasnams.lv
Parādu piedziņas speciāliste-lietvede Dagnija Ozoliņa 64781269, 28632884 dagnija.ozolina@valkasnams.lv

 

Jūs varat mūs atrast ar Google kartes palīdzību...
Ieeja SIA "Valkas Namsaimnieks" telpās no pagalma puses. Piebrauktuve pagalmā  no Raiņa ielas.

 

 

 

 

Struktūra

Kontakti

REKVIZĪTI:   NORĒĶINU KONTI:

Reģistrācijas Nr. LV44103055060

Adrese: Rīgas iela 22, Valka, LV-4701

Tālrunis/fakss: 64781272

  SEBUB.png Banka:AS "SEB banka"
Konts: LV19UNLA0050013869084
Kods: UNLALV2X
    SWEDBANK.png

 

Banka:AS "Swedbank"
Konts: LV95HABA0551034454841
Kods: HABALV22

    DNB.png

 

Banka:AS "DNB banka"
Konts: LV64RIKO0002013161106
Kods: RIKOLV2X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās:   no 14:00 līdz 18:00

Vēlams iepriekš pieteikties, zvanot tel.: 64781269

Valdes loceklis: Ivo Meļķis

 

AVĀRIJAS DIENESTA DEŽURANTS:

Darba dienās no 17:00 līdz 8:00

Brīvdienās un svētku dienās - visu diennakti

Tālrunis 64724222

 

ĀRKĀRTAS GADĪJUMI:

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112
Gāzes avārijas dienests 114
Ātrā medicīniskā palīdzība 113 vai 112
Policija 110 vai 112
Pašvaldības policija 64723431

 

Struktūra