Apsaimniekošanas maksa

Publicēts Ot, 02/10/2018 - 22:53
apsaimniekosana

SIA "Valkas Namsaimnieks" informē, ka pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 408

dzīvokļu īpašniekiem nosūtīti ikgadējie paziņojumi par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas

maksu 2019. gadam.


Apsaimniekošanas maksa 2019. gadam saglabājas 2018. gada apmērā.

Komentāri