Siltumenerģijas izmaksas

Publicēts Ce, 09/05/2019 - 16:00
Enefit

Siltumenerģijas patēriņš katrai mājai un katru mēnesi var būt atšķirīgs. Tas veidojas no vairākiem faktoriem – āra gaisa temperatūras, vēja stipruma un virziena, ieregulētā siltuma padeves režīma siltummezglā, ēkas ārējo konstrukciju siltumnoturības, korekti nodotā karstā ūdens patēriņa un citiem. Patērētais siltumenerģijas daudzums ēkā tiek aprēķināts, ņemot vērā turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūru starpību un caurplūdi.
Siltummezglā atrodas sensori, kuri regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no āra gaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītiem parametriem. Ja ārā būs auksts un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulles, tad siltumenerģijas patēriņš būs lielāks, bet ja būs silts tas samazināsies. Āra temperatūrai palielinoties virs +15 grādiem pēc celsija – siltummezgls izslēgsies vispār. Tas ir normāli, ka dienā, kad gaisa temperatūra ir augstāka, dzīvoklī radiatori var būt tikai remdeni, bet naktī, kad kļūst aukstāks, siltummezgls palielinās siltumenerģijas padevi un radiatori dzīvoklī kļūst daudz siltāki.
Siltuma padeve siltummezglos ieregulēta +20ºC ± 2ºC robežās, taču pēc iedzīvotāju vairākuma vēlmēm to var samazināt vai palielināt.
Atgādinām, ka ar 2014.gada 1.decembri spēkā stājās jaunā siltumenerģijas cena Valkas pilsētā – 54.05 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 8% vairāk par iepriekšējo siltumenerģijas cenu.
Tarifi apkurei no 2015.gada oktobra mēneša palielinājušies par 8%, sakarā ar 1 MWh cenu pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi (attiecīgi 54,05 EUR/MWh un 50,09 EUR/MWh).

 

Siltumenerģijas patēriņš pa mājām Valkas pilsētā:

    

2018/2019 gada apkures sezona
2018.gada oktobris
2018.gada novembris
2018.gada decembris
2019.gada janvāris
2019.gada februāris
2019.gada marts
2019.gada aprīlis
Kopsavilkums: 2018/2019 gada apkures sezona

    

                             

 
2017/2018 gada apkures sezona
2017.gada oktobris
2017.gada novembris
2017.gada decembris
2018.gada janvāris
2018.gada februāris
2018.gada marts
2018.gada aprīlis
Kopsavilkums: 2017/2018 gada apkures sezona

    

                             

2016/2017 gada apkures sezona
2016.gada oktobris
2016.gada novembris
2016.gada decembris
2017.gada janvāris
2017.gada februāris
2017.gada marts
2017.gada aprīlis
Kopsavilkums: 2016/2017 gada apkures sezona
     
2015/2016 gada apkures sezona
2015.gada oktobris
2015.gada novembris
2015.gada decembris
2016.gada janvāris
2016.gada februāris
2016.gada marts
2016.gada aprīlis
Kopsavilkums: 2015/2016 gada apkures sezona

    

                             

2014/2015 gada apkures sezona
2014.gada oktobris
2014.gada novembris
2014.gada decembris
2015.gada janvāris
2015.gada februāris
2015.gada marts
2015.gada aprīlis
Kopsavilkums: 2014/2015 gada apkures sezona