Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās

Publicēts Ot, 13/03/2018 - 23:30

SIA “Valkas Namsaimnieks” š.g. 9.martā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros, noslēdza granta līgumus ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu  īstenošanā dzīvojamām mājām Valkā, Merķeļa ielā 13A un Stendera ielā 3.

Stendera iela 3
Stendera iela 3


Merķeļa ielas 13A projekta summa sastāda EUR 791 758,60, no kurām attiecināmo izmaksu kopējā summa sastāda EUR 626 073,44. Resursu devēja – Eiropas Savienības granta summa EUR 313 036,72 vai 50% no attiecināmām izmaksām. Ēkas renovācijas būvkomersants SIA “PRO DEV”, autoruzraugs – SIA “ARTEMI”, būvuzraugs – IK Pēteris Gudrinieks, finansētājs (aizdevuma devējs) – AS “Citadele banka” . Projekta ietvaros dzīvojamai ēkai paredzēta cokola siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, fasādes siltināšana, jumta siltināšana, durvju un logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve, zibens aizsardzības izbūve, jaunas apkures sistēmas izbūve, kāpņutelpu kosmētiskais remonts.
Stendera ielas 3 projekta summa sastāda EUR 154 018,55, no kurām attiecināmo izmaksu  summa sastāda EUR 154 018,55. Resursu devēja – Eiropas Savienības granta summa EUR 77 009,27 vai 50% no attiecināmām izmaksām. Ēkas renovācijas būvkomersants SIA “PLASTIK”, autoruzraugs – SIA “ARTEMI”, būvuzraugs – IK Pēteris Gudrinieks, finansētājs (aizdevuma devējs) – AS “Citadele banka”. Projekta ietvaros dzīvojamai ēkai paredzēta cokola siltināšana, pagraba griestu siltināšana, fasādes siltināšana, jumta seguma atjaunošana, bēniņu pārseguma siltināšana, durvju un logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve, zibens aizsardzības izbūve, jaunas apkures sistēmas izbūve.
Abām šīm mājām tuvāko nedēļu laikā tiks uzsākti renovācijas darbi.
SIA “Valkas Namsaimnieks” cer, ka marta mēneša ietvaros tiks noslēgti arī granta līgumi ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu  īstenošanā dzīvojamām mājām Valkā, Merķeļa ielā 13 un Raiņa ielā 18. Savukārt Merķeļa ielas 15 mājai 26.martā beidzas dzīvokļu īpašnieku aptauja par renovācijas jautājumiem. 
Bez augstāk minētām ēkām, renovācijai tiek gatavotas dzīvojamās mājas Domes bulvāris 1, Rūjienas 4, Ausekļa 2, Raiņa 14, Stendera 2, Ausekļa 6, Ausekļa 8, Rīgas 6a, Rīgas 6b, Raiņa 5. Vairākām mājām (Raiņa 12A, Rūjienas 6, Tirgus 14, 16) aprīļa/maija mēnešos notiks iedzīvotāju sapulce jautājumā par ēku renovāciju.

Savedam kārtībā mājas, kamēr vēl ir Eiropas naudas!

 

Altum

 

Komentāri

Kad aptuveni varētu tikt uzsākta dzīvojamās mājas renovācija Ausekļa ielā 6? Mājas pagrabs un pamati ir bēdīgā stāvoklī un tas ir pilsētas centrs!!!

 

Paldies

Labdien !

Gribētos zināt, kā ir ja dzīvoklis ir Domes (ne privāts) ..?

Ja piešķir dzīvokli un tajā ir problēmas lai normāli dzīvotu, Vai cilvēkam pašam jātaisa elektrība dzīvoklī..., ja tā nav normālas lietošanas kārtībā ? Pastkastīte ir salauzta, kam to jālabo ? no kādiem materiāliem ? Vai jebkādus remontdarbus atmaksā ? 

Piešķirot dzīvokli, tam jābūt dzīvošanai derīgā stāvoklī, t.sk. arī elektrosistēmai. Taču, ja īrnieks dzīvoklī
vēlas uzstādīt papildus elektroiekārtas, bet esošā elektrojauda ir par mazu un pie esošiem kabeļiem pieslēgt
nevar, tad īrnieks, saskaņojot ar dzīvokļa īpašnieku, šos darbus  var veikt par saviem līdzekļiem. Sīkāk, par
neskaidriem jautājumiem varat vērsties SIA "Valkas Namsaimnieks", t.64781272.

                                                                                                   SIA "Valkas Namsaimnieks"

Labdien! Kādā stadijā ir process renovācijas darbiem mājai Ausekļa ielā 6? Vai mājas iedzīvotājiem šajā sakarā tiks sniegta informācija?

Gadījumā, ja renovācija nenotiks plānotajā laikā, vai tiek apsvērtas idejas par jumta nomaiņu konkrētajai mājai, pamatu apsekošana un nepieciešamo "vizuālo" uzlabojumu veikšana?

Ausekļa 6 ēkas atjaunošanas darbu uzsākšana nedaudz aizkavējas projekta dokumentācijas saskaņošanas dēļ.
Tuvākajā laikā tiks izsludināta iepirkuma procedūra uz celtniecības darbiem. Pēc ēkas atjaunošanas izmaksu noskaidrošanas, organizēsim iedzīvotāju sapulci, kurā tad arī sīki informēsim par projekta īstenošanu.

                                                                                                    SIA "Valkas Namsaimnieks"

Lielākā daļa Raiņa ielas 5 dzīvokļu īpašnieku nobalsoja par renovāciju. Tuvākajā laikā tiks pabeigta tehniskās dokumentācijas izstrāde. Plānojam, ka ēkas atjaunošanas darbus varētu uzsākt 2019.g. otrā pusē.

a kad uzsaksiet renovet maju rigas iela 8 pa ziemu vispar maja  ir auksti pat nevarat durvis uzstadit normalas ar kodu ka visos majos par ko mes maksajam katru menesi par apsaimniekosanu 

Interesanti zināt cik tālu ir darbs pie renovācijas dzīvokļu mājām,kurām renovācija tika solīta jau 2019. Gada vasarā?Jo nav nekāda info.Piemēram, Raiņa 5?

Diemžēl dažādu dokumentu izstrāde un saskaņošana neiet tik raiti kā gribētos. Taču tuvākajos mēnešos vairākām mājām (ja dzīvokļu īpašnieki nobalsos "par") jāuzsāk celtniecības darbi. Šogad celtniecības darbi jāuzsāk Domes bulvāris 1, Rūjienas 4, Stendera 2, Ausekļa 2, Rīgas 6A, Rīgas 6B. Uz doto brīdi iepirkuma procedūra uz celtniecības darbiem noris ēkām Ausekļa 6 un Ausekļa 8. Arī šīm ēkām šogad būtu jāuzsāk celtniecības darbi. Raiņa 5 ēkai visa projekta dokumentācija ir iesniegta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum". Gaidām atzinumu. Teorētiski, ja nebūs vajadzīga nekāda papildus dokumentācija un atzinumu saņemsim tuvākajos mēnešos, arī šai mājai celtniecības darbus varētu uzsākt šogad.

SIA "Valkas Namsaimnieks"

Kādēļ ēkas Ausekļa ielā 6 iedzīvotāji netiek informēti (netiek rīkotas sapulces) kaut vai par to, ka noris iepirkuma procedūra un šogad, iespējams, tiek plānoti celtniecības darbi? Vai apsaimniekotājs par celtniecības darbiem plāno iedzīvotājiem paziņot pēdējā brīdī - īsi pirms darbu uzsākšanas?

Dzīvokļu īpašnieki jau pirmajā sapulcē ir pilnvarojuši SIA "Valkas Namsaimnieks" sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, iesniegt un saņemt atzinumus no Altum, veikt piegādātāja (būvkomersanta, autoruzrauga, būvuzrauga) atlasi ievērojot MK noteikumos noteikto un ALTUM norādījumus.

Tad, kad visi, šie augstāk minētie pasākumi, būs veikti, kad būs zināmas visas izmaksas, bankas nosacījumi, tiks organizēta dzīvokļu īpašnieku sapulce, kurā šis viss tiks informēts un dzīvokļu īpašniekiem būs jāpieņem lēmums.