rekvizīti

Kontakti

REKVIZĪTI:   NORĒĶINU KONTI:

Reģistrācijas Nr. LV44103055060

Adrese: Rīgas iela 22, Valka, LV-4701

Tālrunis/fakss: 64781272

  SEBUB.png Banka:AS "SEB banka"
Konts: LV19UNLA0050013869084
Kods: UNLALV2X
    SWEDBANK.png

 

Banka:AS "Swedbank"
Konts: LV95HABA0551034454841
Kods: HABALV22

Cienījamie klienti! Veicot rēķina apmaksu caur internetbanku, ailē - Maksājuma mērķis obligāti norādīt Pers.rēķina Nr. (četru ciparu skaitlis SIA Valkas Namsaimnieks rēķina labajā augšējā malā)   luminor_dnb.png

 

Banka:AS "DNB banka"
Konts: LV64RIKO0002013161106
Kods: RIKOLV2X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās:   no 14:00 līdz 18:00

Vēlams iepriekš pieteikties, zvanot tel.: 64781269

Valdes loceklis: Ivo Meļķis

 

AVĀRIJAS DIENESTA DEŽURANTS:

Darba dienās, brīvdienās un svētku dienās - visu diennakti

Tālrunis 25606020.

 

ĀRKĀRTAS GADĪJUMI:

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112
Gāzes avārijas dienests 114
Ātrā medicīniskā palīdzība 113 vai 112
Policija 110 vai 112
Pašvaldības policija 64723431

 

Struktūra