Uzņēmums

Uzņēmums

Rīgas iela 22 (no pagalma puses)
Rīgas iela 22 (no pagalma puses)

SIA "Valkas Namsaimnieks" ir Valkas novada domes 100% kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, siltumenerģijas pārvade.

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS
Valdes loceklis Ivo Meļķis 64781272
Galvenā grāmatvede Inta Burdeinaja 64781269, 26136343
Grāmatvede Alda Valtiņa 64781271, 25443317
Īres grāmatvede Silva Ioos 64781271, 25443317
Kasiere Vita Aumeistere 64781275
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Andris Graudiņš 26546111
Remontdarbu dispečere Valentīna Gavriloviča 29426197
Juriskonsulte Ilona Biseniece 64781269
Parādu piedziņas speciāliste-lietvede Dagnija Ozoliņa 64781269, 28632884

 

Jūs varat mūs atrast ar Google kartes palīdzību...
Ieeja SIA "Valkas Namsaimnieks" telpās no pagalma puses. Piebrauktuve pagalmā  no Raiņa ielas.

 

 

 

 

Struktūra