Uzņēmums

Uzņēmums

Rīgas iela 22 (no pagalma puses)
Rīgas iela 22 (no pagalma puses)

SIA "Valkas Namsaimnieks" ir Valkas novada domes 100% kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, siltumenerģijas pārvade.

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E-PASTS
Valdes loceklis Ivo Meļķis 64781272 ivo.melkis@valkasnams.lv
Galvenā grāmatvede Inta Burdeinaja 64781269, 26136343 inta.burdeinaja@valkasnams.lv
Grāmatvede Alda Valtiņa 64781271, 25443317 alda.valtina@valkasnams.lv
Īres grāmatvede Silva Ioos 64781271, 25443317 silva.ioos@valkasnams.lv
Kasiere Vita Aumeistere 64781275 vita.aumeistere@valkasnams.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Andris Graudiņš 26546111

andris.graudins@valkasnams.lv

Remontdarbu dispečere Valentīna Gavriloviča 29426197 valentina.gavrilovica@valkasnams.lv
Juriskonsulte Ilona Biseniece 64781269 ilona.biseniece@valkasnams.lv
Parādu piedziņas speciāliste-lietvede Dagnija Ozoliņa 64781269, 28632884 dagnija.ozolina@valkasnams.lv

 

Jūs varat mūs atrast ar Google kartes palīdzību...
Ieeja SIA "Valkas Namsaimnieks" telpās no pagalma puses. Piebrauktuve pagalmā  no Raiņa ielas.

 

 

 

 

Struktūra