SIA "Valkas namsaimnieks" iepirkumi:

  • būvdarbi no EUR 20000 līdz 170000
Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN

27.06.2017.

SVN 2017/5/ERAF

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Stendera iela 3, Valka atjaunošanas būvdarbi

Iepirkuma dokumentācija (ZIP arhīvs)

02.08.2017.

SIA "Plastik", reģ.Nr.44103057184 (sk.pielikumu)Būvdarbu līgumsVienošanās Nr.1Vienošanās Nr.2

121 365,30 €

121 540,07 € ar mainīto soc. nodokli