AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS
Valdes loceklis Ivo Meļķis 64781272
Galvenā grāmatvede Ināra Lazdiņa 64781269
Grāmatvede Alda Valtiņa 64781271, 25443317
Īres grāmatvede Silva Ioos 64781271, 25443317
Kasiere Vita Aumeistere 64781275
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Andris Graudiņš 
26546111
Juriskonsulte                                                       
Ilona Biseniece 64781269
Jurista palīgs Līga Stale 64781269, 28632884

 

AVĀRIJAS DIENESTA DEŽURANTS:    

Darba dienās pēc darba laika un brīvdienās vai svētku dienās - visu diennakti

Tālrunis 25606020