Piedaloties iepirkumos

Lūdzam precīzi visos dokumentos norādīt iepirkumu ID numurus

Nr.
p.k.
Projekts Iepirkuma ID Nr.
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa iela 13, Valka atjaunošanas būvdarbi SVN 2017/1/ERAF
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Raiņa iela 18, Valka atjaunošanas būvdarbi Valkas Namsaimnieks 2017/4/ERAF
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa iela 15, Valka atjaunošanas būvdarbi Valkas Namsaimnieks 2017/3/ERAF
4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa iela 13 A, Valka atjaunošanas būvdarbi Valkas namsaimnieks 2017/1/ERAF