Kurinatava250x179Ņemot vērā, ka vasaras periodā pieprasījums pēc apkures un siltā ūdens ir krietni zemāks nekā gada aukstajos mēnešos, siltumenerģijas piegādātājs Enefit Power & Heat Valkā SIA siltumenerģiju nodrošinās, izmantojot rezerves katlu māju Raiņa ielā 12B. Tas ļaus nepalielināt izmaksas par siltā ūdens uzsildīšanu.

Saimniekojot gudri un vērtējot Valkas koģenerācijas stacijas darbību gada siltajos mēnešos, ir pieņemts lēmumus uz laiku iedarbināt rezerves katlu māju Raiņa ielā 12 B. “Koģenerācijas stacija ziemas periodā strādā optimālajā režīmā, taču vasarā, kad apkure vairs nav aktuāla, darbināt koģenerācijas staciju tikai siltajam ūdenim ir nepamatoti dārgi, tāpēc, lai neceltos cenas par siltā ūdens uzsildīšanu, tika lemts iedarbināt katlu māju Raiņa ielā,” stāsta Nadežda Korņējeva – Krūmiņa Enefit Power & Heat Valkas koģenerācijas stacijas vadītāja.

Rezerves katlu mājas darbība nozīmēs Raiņa ielas tuvējo māju iedzīvotājiem nelielas neērtības, kas ir gan trokšņi, gan piedūmojums, ko radīs katla mājas darbība. Enefit Power & Heat Valka piesaistīja ekspertus un inženierus, lai pēc iespējas samazinātu piedūmojuma apjomu jau tuvākajās dienās. Enefit Power & Heat Valka uzņēmums jau priekšlaicīgi vēlas pateikties iedzīvotājiem par sapratni. 

Nav komentāru