Kurinatava250x179SIA “Valkas Namsaimnieks” informē, ka Valkas novada pašvaldība 2021.gada 26.augusta pašvaldības sēdē apstiprināja  siltuma tarifus (protokols Nr.12, 14.§) “Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā” darbības laiku uz 2021./2022.gada apkures periodu.

Nav komentāru