ApsaimniekosanaSIA "Valkas Namsaimnieks" informē, ka pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 408 dzīvokļu īpašniekiem nosūtīti ikgadējie paziņojumi par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2019. gadam. Apsaimniekošanas maksa 2019. gadam saglabājas 2018. gada apmērā.