PVNSIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz grozījumiem Pievienotās vērtības  likumā, ar 2016. gada 1. jūliju daudzdzīvokļu mājas  apsaimniekošanas pakalpojumiem tiks piemērots PVN 21% apmērā.