2017.gada 28.septembrī Valkas novada dome, pamatojoties uz pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā Valkas pilsētā, pieņēma lēmumu Nr.13 (11.§) “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā”, kas nosaka jaunus sekojošus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus:

Iedzīvotājiem - ūdensapgādes pakalpojums 0.78 EUR/m3 bez PVN
- kanalizācijas pakalpojums  1.22 EUR/m3 bez PVN
 - kompleksais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums  2.00 EUR/m3 bez PVN
Pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām
 - ūdensapgādes pakalpojums  0.78 EUR/m3 bez PVN
 - kanalizācijas pakalpojums  1.22 EUR/m3 bez PVN
 - kompleksais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums

 2.00 EUR/m3 bez PVN

 

Jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi stāsies spēkā:

  • juridiskām personām no 2017.gada 1.novembra,
  • fiziskām personām no 2018.gada 1.janvāra.

Pašreizējais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs tika apstiprināts ar Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 29.§).

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ir īstenoti nozīmīgi projekti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā Valkas pilsētā. Ir izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 17326.36 metru garumā, kanalizācijas tīkli 16752.94 metru garumā kā arī tika izbūvētas un rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Nagliņas”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 4863136.93, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 4619980.08. Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā 2.kārta’’ ir pabeigts 2015.gada vasarā.

Tā rezultātā būtiski uzlabojās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte pilsētā un lielam skaitam klientu tika nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.