zaao optSIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar paredzamajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļu likumā, Valkas novada dome 2016. gada 24. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu" (skatīt), ar kuru apstiprināja Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - EUR 13,51 par vienu kubikmetru atkritumu (bez PVN). Maksa stāsies spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Domes lēmumā ir piebilde, ka iepriekš minētais tarifs stāsies spēkā tikai tajā gadījumā, ja stāsies spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā.

P A P I L D I N Ā J U M S:

Darām zināmu, ka ar š.g. 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļu likumā, tas nozīmē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2017. gada 1. janvāra ir 13,51 EUR/ m³ plus PVN (skatīt).