Atkritumi4SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar izmaiņām ZAAO pakalpojumu cenās, no 2022 gada 1. janvāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 21,43 EUR/m³ plus PVN.
Izmaiņas saistītas ar dabas resursu nodokļa ( DRN) likmes pieaugumu no 2022. gada 1. janvāra par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos.

Nav komentāru