Informācija dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem

SIA "Valkas Namsaimnieks"informē, ka sakarā ar izmaiņām ZAAO pakalpojumu cenās un pamatojoties uz Valkas novada pašvaldības domes 2023.gada 28.decembra lēmumu, Valkas novada administratīvajā teritorijā sākot no 2024.gada 1.februāra:

  1. maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 32,08 Eur par 1m3 atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  2. maksa par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir 19,25 Eur par 1 m3 bioloģisko atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Nav komentāru