Raina18 930x698SIA “Valkas Namsaimnieks” 15.maijā, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros, saņēma no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” atzinumus par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas saskaņošanu dzīvojamām mājām Valkā, Merķeļa ielā 15 un Raiņa ielā 18. Atzinumā norādīts, ka abām mājām tehniskajā dokumentācijā noteiktie energoefektivitātes pasākumi atbilst Atbalsta programmas noteiktajiem kritērijiem un prasībām, kā arī iesniegtā tehniskā dokumentācija ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem energoefektivitātes aprēķina jomā un nozares labajai praksei.

 Ēkai Merķeļa ielā 15 tehniskajā dokumentācijā norādītie energoefektivitātes pasākumi nodrošinās plānoto siltumenerģijas ietaupījumu 79,94 kWh/m2 gadā (t.sk. plānotais siltumenerģijas ietaupījums apkurei 76,94 kWh/m2 gadā) un plānoto siltumenerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem  96,98 kWh/m2 gadā (t.sk. plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei 52,26 kWh/m2 gadā).

Raina18 930x698
Raiņa 18

Ēkai Raiņa ielā 18 tehniskajā dokumentācijā norādītie energoefektivitātes pasākumi nodrošinās plānoto siltumenerģijas ietaupījumu 77,93 kWh/m2 gadā (t.sk. plānotais siltumenerģijas ietaupījums apkurei 77,93 kWh/m2 gadā) un plānoto siltumenerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem  113,74 kWh/m2 gadā (t.sk. plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei 58,29 kWh/m2 gadā).

 

 

Altum LV 2 min

 

Nav komentāru