SIA “Valkas namsaimnieks” atklāti konkursi:

Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena Ls bez PVN
28.04.2012. SVN 2012/1/ERAF Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā

Darba apjomi,

Nolikuma grozījumi,

Nolikums,

Tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes Nr.1

Jautājumi un atbildes Nr.2,

Jautājumi un atbildes Nr.3

05.07.2012. Konsorcijs „HW” (SIA „Halle B”, reģ.Nr.40003296208, un SIA „Wesemann”, reģ.Nr.40003140237) 521503,40
14.05.2012. SVN 2012/2/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 16, Valkā

Nolikums,

Tehniskā specifikācija

29.06.2012. SIA "Bazalts", reģ.nr.44103000378 184 084,10
15.05.2012. SVN 2012/3 Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegāde SIA "Valkas Namsaimnieks" vajadzībām Nolikums 19.06.2012. SIA "Arka Pluss", reģ.Nr. 44102016047 31525,66
18.05.2012. 2012/5/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā

Nolikums,

Tehniskā specifikācija

26.06.2012. Bez rezultāta 0
23.05.2012. SVN 2012/6 Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotai renovācijai Rīgas ielā 16 un Merķeļa ielā 23, Valkā Nolikums 24.07.2012. AS "SEB banka", reģ.Nr.40003151743
14.06.2012. SVN 2012/8/KF Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā

Nolikums

Uzraugāmo būvdarbu apjomi

30.07.2012. AS „Inspecta Latvia”, reģ.Nr. 40003130421 9690,00
28.06.2012. SVN 2012/9/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā

Nolikums,

Tehniskā specifikācija

11.09.2012. SIA "Bazalts", reģ.nr.44103000378 226 906,31
27.07.2012. SVN 2012/11 Ilgtermiņa aizdevums centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā Nolikums 20.09.2012. AS ''SEB banka'' ,REĢ. NR.40003151743 62469,00
11.07.2013. SVN 2013/3 Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde SIA “Valkas Namsaimnieks” vajadzībām Nolikums 16.08.2013. SIA “Arka Pluss”, reģ.Nr.44102016047 35509,11
27.12.2013. SVN 2013/4 ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Ausekļa ielā 26, Valkā

Grozījumi tehniskajā specifikācijā,

 Nolikums,

Tehniskā specifikācija

 27.03.2014. SIA “Bazalts”, reģ.Nr.44103000378 461981,57 €
18.05.2017. SVN 2017/1/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa ielā 13, Valka atjaunošanas būvdarbi.

IZMAIŅAS nolikumā 06.06.2017.

IZMAIŅAS (mainītais nolikums; nolikuma grozījumi) 19.05.2017.

Iepirkuma dokumentācija (ZIP arhīvs)

Jautājumi un atbildes Nr.1,

Jautājumi un atbildes Nr.2

20.07.2017. SIA "Bazalts", reģistrācijas Nr.44103000378   ziņojums (sk.pielikumu) Būvdarbu līgums

284 091,38 € 

284 550,16 ar mainīto soc.nodokli

24.05.2017. Valkas Namsaimnieks 2017/3/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa iela 15, Valka atjaunošanas būvdarbi.

Merķeļa 15 – precizēts nolikuma ID Nr. 14.06.2017.

IZMAIŅAS nolikumā 09.06.2017.

Iepirkuma dokumentācija (ZIP arhīvs)

25.10.2017. Lēmums
24.05.2017. Valkas Namsaimnieks 2017/4/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Raiņa iela 18, Valka atjaunošanas būvdarbi.

Raiņa 18 – precizēts nolikuma ID Nr. 14.06.2017.

IZMAIŅAS nolikumā 09.06.2017.

Iepirkuma dokumentācija (ZIP arhīvs)

09.08.2017.

labojumi 26.10.2017.

SIA "PRO DEV", reģistrācijas Nr.40003776456   ziņojums (sk.pielikumu)

Lēmums Būvdarbu līgums

466 952,93 € 

467 618,36 ar mainīto soc.nodokli

13.06.2017. Valkas Namsaimnieks 2017/1/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa iela 13A, Valka atjaunošanas būvdarbi.

Merķeļa 13A – precizēts nolikuma ID Nr. 14.06.2017.

Iepirkuma dokumentācija (ZIP arhīvs)

20.07.2017. SIA "PRO DEV", reģistrācijas Nr.40003776456   ziņojums (sk.pielikumu) Būvdarbu līgums

646 221,86 € 

647 279,84 ar mainīto soc.nodokli

03.11.2017. Valkas namsaimnieks 2017/6/ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa iela 15, Valka atjaunošanas būvdarbi. Iepirkuma dokumentācija (ZIP arhīvs) 29.12.2017.

SIA "Plastik", reģistrācijas Nr.44103057184 (pielikumā ziņojums), Būvdarbu līgums,

Vienošanās Nr.1, Vienošanās Nr.2, Vienošanās Nr.3

751 356.89 € 

752 552,14 ar mainīto soc.nodokli

Nav komentāru