Covid 19: Svarīga informācija daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Publicēts Tr, 01/04/2020 - 16:06

profilakseLai izvairītos no inficēšanās ar Covid 19 vīrusu un ierobežotu vīrusa izplatību, nepieciešams  ievērot maksimālus piesardzības pasākumus arī tādās publiskās vietās kā koplietošanas telpas daudzdzīvokļu mājās (kāpņu telpa, gaitenis, ratiņu telpa, pagrabs, bēniņi, pagalma zaļā zona, bērnu rotaļu laukums, autostāvvieta un citas teritorijas, ko lieto visi mājas iedzīvotāji): 
1. Jāievēro savstarpēja divu metru distance no pārējiem cilvēkiem. 
2. Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus-mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.
3. Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji.
4. Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas ( kāpņu margas u.c.).
5. Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, kodu durvju pogas, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas.
 

Dzīvokļu īpašnieku un īrnieku ievērībai

Publicēts Pk, 13/03/2020 - 09:52

CovidSakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lūdzam bez vajadzības neapmeklēt SIA „Valkas Namsaimnieks”, bet saziņai izmantot telefonus:
1) SIA "Valkas Namsaimnieks" norēķinu kase no 13.marta uz nenoteiktu laiku ir slēgta.
2) tehnisku problēmu gadījumā zvanīt 29426197   vai   26546111; ārpus darba laika 25606020
3) par norēķiniem zvanīt  64781271
4) par citiem jautājumiem 64781269 vai 64781272
Lūdzam rēķinu apmaksu iespēju robežās veikt elektroniski.


SIA  „Valkas Namsaimnieks”

Siltumenerģijas izmaksas

Publicēts Pk, 08/05/2020 - 09:47

Siltumenerģijas patēriņš katrai mājai un katru mēnesi var būt atšķirīgs. Tas veidojas no vairākiem faktoriem – āra gaisa temperatūras, vēja stipruma un virziena, ieregulētā siltuma padeves režīma siltummezglā, ēkas ārējo konstrukciju siltumnoturības, korekti nodotā karstā ūdens patēriņa un citiem. Patērētais siltumenerģijas daudzums ēkā tiek aprēķināts, ņemot vērā turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūru starpību un caurplūdi.
Siltummezglā atrodas sensori, kuri regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no āra gaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītiem parametriem. Ja ārā būs auksts un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulles, tad siltumenerģijas patēriņš būs lielāks, bet ja būs silts tas samazināsies. Āra temperatūrai palielinoties virs +15 grādiem pēc celsija – siltummezgls izslēgsies vispār. Tas ir normāli, ka dienā, kad gaisa temperatūra ir augstāka, dzīvoklī radiatori var būt tikai remdeni, bet naktī, kad kļūst aukstāks, siltummezgls palielinās siltumenerģijas padevi un radiatori dzīvoklī kļūst daudz siltāki.

Informācija Varoņu ielas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem!

Publicēts Pk, 24/04/2020 - 09:30

Valkas novada dome informē, ka apkures sezona beidzas 30.aprīlī!
Sakarā ar mazu karstā ūdens pieprasījumu vasarā un karstā ūdens sagatavošanas augsto pašizmaksu, kas sastāda 79 euro/m³, no 1.maija līdz 1.oktobrim netiks nodrošināta karstā ūdens piegāde Varoņu ielas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.
Aicinām iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt karstā ūdens boilerus!

Valkas novada dome

Dezinfekcijas pasākumi

Publicēts Ot, 24/03/2020 - 15:25

dezinfekcijaLai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus, SIA „Valkas Namsaimnieks” savā pārvaldībā esošajās daudzdzīvokļu mājās jau no 16. marta katru dienu apstrādā māju ieejas durvju rokturus un kodu atslēgas ar dezinfekcijas līdzekļiem.
No 20. marta ar dezinfekcijas līdzekļiem tiek apstrādātas arī kāpņu telpu margas.
SIA "Valkas Namsaimnieks" virsmu dezinfekcijai izmanto tikai sertificētus dezinfekcijas līdzekļus (pārsvarā uz spirta bāzes), kur virsmas pēc apstrādes nevajag noskalot.


SIA "Valkas Namsaimnieks"

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām

Publicēts Ot, 25/02/2020 - 09:37

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka  sakarā ar izmaiņām ZAAO pakalpojumu cenās, no 2020 gada 1.februāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 19,50 EUR/m³ bez PVN, bet lielgabarītu un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksa 37,89 EUR/m³ bez PVN.